Udbyg dit netværk

Netværkstanken

Ledere kan ikke undvære indbyrdes kontakt, hvis de vil vokse. En leders udvikling kan være mere eller mindre formaliseret i udvælgelse, uddannelse og træningsforløb. Grundtanken bag ONE rækker længere end det. Det, vi skaber sammen, bliver bedre og mere end det vi kan opnå, når vi sidder og ruger over det alene. Vækst sker altså gennem fællesskab med andre ledere, så man kan drøfte – og få sparring på de udfordringer, man måtte støde ind i, og den måde man håndterer sin “ledelse” på ud fra sine værdier.

Fælles værdigrundlag som leder fra Forsvaret

For medlemmerne i ONE er basis det værdigrundlag man får med som leder fra Forsvaret. Det handler bl.a. om ansvarsbevidsthed, vedholdenhed, loyalitet overfor opgave og medarbejdere samt en praktisk erfaring i at få mennesker til at fungere og løse opgaver sammen. Ikke, at det ikke sker andre steder, men styrken i officersbaggrunden bygger på, at man har prøvet det i praksis og ofte under pres og meget vanskelige vilkår. For officerers vedkommende kan man vel sige at: “værdierne sidder i støvlerne, for værdierne udmønter sig i det man gør”!

Hold dit netværk vedlige!

Du holder dit netværk vedlige. ONE er eneste organisation i Danmark, der samler både nuværende og tidligere officerer fra forsvaret.

Medlemsskab af ONE giver VIP adgang til Groupcare.

Hvad koster det at være medlem?

Prisen for at være med i netværket er kr. 400,- om året. ONE er en non-profit organisation, så alle indtægter kommer medlemmerne til gode.

Bliv medlem

Ansøg om medlemsskab af ONE.